مرتبه
تاریخ : 1393/02/27

کلاس درس با اعمال شاقه در کارآموزی امروز...! شکلک های بامزه 670

مدرن تر از مکتب خونه های دیروز...! شکلک های بامزه 361

 

  

 

مردیم از این همه امکانات.....!!! شکلک ساده 979
طبقه بندی:
ارسال توسط سرو
مرتبه
تاریخ : 1393/02/26

در هیاهوی زندگی دریافتم

چه بسیار دویدن ها
که فقط پاهایم را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم
چه بسیار غصه ها
که فقط باعث سپیدی موهایم شد
در حالی که قصه ای کودکانه بیش نبود
دریافتم
کسی هست که اگر بخواهد "می شود"
و اگر نخواهند "نمی شود"
به همین سادگی ...

 

 

 

کاش نه میدویدم و نه غصه می خوردم
فقط او را می خواندم و بس ...
طبقه بندی:
ارسال توسط سرو
مرتبه
تاریخ : 1393/02/26

پروانه پشت پیله اش ، حس کرد راهی هست و  رفت !

شاید به راه بسته هم ، باید امیدی بست و رفت !
طبقه بندی:
ارسال توسط سرو
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ