مرتبه
تاریخ : 1391/11/17

آقایان درسن14تا17سال مانند کشور کره شمالی هستند که قدرتی ندارند ولی ادعای قدرت و سرکشی می کنند.

در سن18 تا 19سالگى،مثل هندوستان هستندکه برای زندگی کردن 4 راه پیش روی خود می بینند. یاکنکور یا سربازی، به عبارت بهتر (آشخوری) یابیشتر مواقع عاشق میشن و تا صبح واسه عشقشون شعر میگن و یاپایان زندگی و مرگ.

در سن 20تا27سالگى، مانندکاناداهستندکه بسیارخون گرم ومهربان اوج جوانی،زیباودلربا، برای هردختری خیلی زودویزای پذیرش صادرمی کنند.دراین دوران درتمام مدت ازطرف جنس مخالف زیرنظرهستن وبرایشان دامهای زیادی گسترانده شده است.

بین سن27تا32سالگى،مانندترکیه هستندکه بدین معناکه دردام گرفتارشده اندوفقط به حرف رئیس بزرگ که همان خانومشان باشدگوش می دهند.پرازعشق.

درسن32تا40سالگى،مثل ژاپن هستندکه کاملا"کاری شده اند.آینده روشن رادرفعالیت شبانه روزی می بینند.

بین40تا50سالگى،مانندروسیه هستندکه بسیارپهناور،آرام وبسیارقدرتمنددرجامعه وبه عنوان راهنماوحلال مشکلات.

درسن50تا65سالگى،مانندکشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق هستندکه بایک گذشته درخشان وبدون آینده.

بعداز65سالگى،شبیه عربستان هستندکه همگان فقط به خاطرمال وثروت به آنهااحترام می گذارند.
طبقه بندی:
ارسال توسط سپیده
مرتبه
تاریخ : 1391/11/08

چهارشنبه بود. و دوباره دو امتحان دیگر در یک روز...گویا این یک هفته پر استرس(همان هفته مشهوری که هر روز امتحان داشتیم!) قصد سپری شدن نداشت! سر جلسه حضور به هم رساندیم. آن روز قصد نمودیم جای خود را برخلاف شماره تعیین شده از سوی اموزش تعویض بنماییم تا مگر از امدادهای دوستان بهره ای نصیبمان گردد. جای گیری در سنگر طراحی شده بدین گونه بود که: یکی از دوستان در سمت چپ و دونفر دیگر در سمت راست و یک نفر در جلو، بنده را پوشش میداد و البته بنده هم بالعکس!...ادامه مطلب...
طبقه بندی:
ارسال توسط سرو
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ