مرتبه
تاریخ : 1390/09/15

بارها  گفته ام  و  بار دگر  میگویم                 که من دل شده این ره نه به خود می پویم    

در پس  آینه  طوطی  صفتم  داشته اند          آن چه  استاد  ازل  گفت  بگو  می گویم

من اگر خارم و گر گل چمن ارایی هست        که از آن دست که او می کشدم می رویم     

دوستان عیب من عاشق بی دل   مکنید         گوهری دارم  و  صاحب نظری  می جویم    

گرچه با دلغ ملمع می گلگون عیب است        مکنم  عیب کز او  رنگ  و  ریا  می شویم  

خنده و گریه ی عشاق ز جایی دگر است       می سرایم  به  شب  و  وقت  می  مویم   

                                        

                                          حافظم  گفت  که  خاک  در  میخانه  مبوی 

                                           گو مکن عیب که من مشک ختن می بویم
طبقه بندی:
ارسال توسط آی سودا
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ